Praktijk informatie

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een behandeling fysiotherapie, dan worden uw gegevens als naam, adres, verzekering etc opgenomen. Tevens wordt er gevraagd naar een ID om uw BSN nummer te kunnen verifiëren (dit is wettelijk verplicht).

U wilt geholpen worden aan uw klachten en bent hiervoor niet bij uw huisarts of medisch specialist geweest. Dat kan en mag; we noemen dit directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF).

Bij het eerste consult volgt dan een intake en screening om te bepalen of onderzoek vooraf door een huisarts of medisch specialist noodzakelijk is en of u bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent . Mocht direct therapie niet geïndiceerd zijn dan wordt u doorverwezen naar uw huisarts. Mocht therapie wel geïndiceerd zijn dan wordt het intake gesprek verder voltooid en hierna een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan.

Dit onderzoek wordt ondersteund door het invullen van vragenlijsten, om zo uw klacht en uw hulpvraag beter in beeld te krijgen.

Verwijzing huisarts of medisch specialist

Heeft u een verwijzing voor fysiotherapie van uw huisarts of medisch specialist dan krijgt u een intake gesprek gevolgd door een lichamelijk onderzoek.

Dit onderzoek wordt tevens ondersteund door het invullen van vragenlijsten, om zo uw klacht en uw hulpvraag beter in beeld te krijgen.

Behandelplan

Na het intake gesprek en lichamelijk onderzoek wordt uitgelegd waardoor uw lichamelijke klachten veroorzaakt worden, en wordt samen met u gekeken naar wat u zou willen bereiken middels fysiotherapie. Er worden samen met u doelen opgesteld, waar aan gewerkt kan worden; het behandelplan.

barbell peelland fysiotherapie

Direct toegankelijk

Fysiotherapie is voor iedereen direct toegankelijk, zonder een verwijsbrief van uw huisarts.

Wat betekent dit voor u?

Natuurlijk, u kunt nog altijd eerst een afspraak maken bij uw huisarts, maar het hoeft in principe niet. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Hoe maakt u gebruik van DTF?

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voeren we eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat we eerst vaststellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen we u  doorsturen naar uw huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kunnen we in overleg met u aan de slag.

De registerfysiotherapeut; een zeker gevoel:

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF,wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie.

Kwaliteit & Privacy Policy

Peelland Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg is zeer belangrijk en we toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven we er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen de praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd MediQuest, dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen de praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek.

Met de vragenlijst van MediQuest wordt uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting gewaarborgd. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Peelland Fysiotherapie is gekwalificeerd en ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.  Hiermee voldoet de praktijk aan alle gestelde voorwaarden van bij- en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.

Voor meer informatie omtrent deze regelingen verwijzen wij u naar de site van het KNGF.