Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD)

BPPD is een goedaardige aanvalsgewijze bewegingsafhankelijke duizeligheid welke waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat ‘loszittende’ kristallen of  ‘gruis’  uit het middenoor in contact komen met zintuigcellen in het evenwichtsorgaan. Dit zorgt uiteindelijk voor verhoogde activiteit van de evenwichtszenuw.

BPPD kenmerkt zich door een acute draaiduizeligheid welke optreedt om het moment dat je van positie verandert. Mn van zit naar lig (en via versa), met bukken of omhoog kijken. Deze duizeligheid is erg overheersend maar van korte duur. Meestal is de duizeligheid binnen 1 minuut weer voorbij.

Om er zeker van te zijn dat het om BDDP gaat moet er een diagnostische test plaatsvinden.Dit gebeurt middels de Kiepproef(Dix-Hallpike manoeuvre). Hierbij wordt vanuit zit(op de behandelbank of bed) het hoofd en bovenlichaam snel achterover gekiept. De test is positief wanneer er duizeligheid én een specifieke oogbeweging (nystagmus) plaatsvindt.

BPPD kan goed behandeld worden. Hiervoor wordt de Epley-manouvre toegepast. De Epley manouvre gaat als volgt; Stel de BPPD wordt veroorzaakt door het rechter middenoor.

  1. Je begint dan in zit, hoofd naar voren gebogen en 45 graden naar rechts gedraaid.
  2. Vervolgens laat je je snel achterover vallen (waarbij je hoofd over de bedrand terecht komt)
  3. Je hoofd ligt nu dus achterover gekanteld en je kijkt nog steeds 45 graden naar rechts.
  4. Deze positie houdt je vast totdat evt duizeligheid verdwenen is.
  5. Vervolgens draai je je hoofd snel naar tegenovergestelde richting. Links in dit geval.
  6. Deze positie wederom vasthouden totdat de duizeligheid verdwenen is.
  7. Vervolgens rol je op je linkerzijde waarbij je linksom naar de grond kijkt.
  8. Ook deze positie handhaven totdat de duizeligheid verdwenen is.
  9. Vervolgens rechtop komen zitten, recht vooruit kijkend met de kin op de borst.
  10. Ook deze positie handhaven totdat de duizeligheid is weggezakt.